سفارش تبلیغ
صبا

 

بـهــانــه کـه مـی گـیــرد یـعـنــی
دلـتـنــگ اســت

قـهــر کـه مـی کـنــد یـعـنــی "بــی تـــاب" اســت ..

بـه هـمـیـــن سـادگــی!

زیــاد پـیـچـیــده نـیـســت 
فـهـمـیــدن 
حـال کـسـی کـه  شـده اســت ...
تاریخ : یکشنبه 94/5/18 | 12:52 عصر | نویسنده : | نظر

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک