سفارش تبلیغ
صبا

چقــدر

 را نمی فهــمم ،

هر چــه  می کنــم

روی تختــه  چشمهــایت
باز  می آورم !

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:34 عصر | نویسنده : | نظر

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک