سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چــون بــه عـــدد  تــویــی ، مــن هــمه ی 


آنــچــه کــه مــعــنــا دهــد ،  دلــجــوی تـوســتـــ ...!{-152-}
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 93/11/30 | 7:43 عصر | نویسنده : | نظر

: ) 

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:42 عصر | نویسنده : | نظر

وقتــی تــــو  می?نـی !

هــرصـدایی
?ـه بـہ گــوش مے رِسَـد

وِراجـی ست . . .

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:40 عصر | نویسنده : | نظر

گــاهـی..
همه ی دنیــا..
فـــدای "خــــنـــــده" های کسی که..

 داری ...!

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:36 عصر | نویسنده : | نظر

چقــدر

 را نمی فهــمم ،

هر چــه  می کنــم

روی تختــه  چشمهــایت
باز  می آورم !

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:34 عصر | نویسنده : | نظر

دستــ هایتـــ را

کـہ میگیــرمـ ، راه هــا بـے تابـــ ِ سفـر مے شونــد

و مَـن 

جهانگــردی کـہ  چشمـ های تـُــو ،

راه بـہ جایــے نخواهمـ بــرد . . .

 
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:30 عصر | نویسنده : | نظر

مـهـم نـیـسـت چـقــدر مـی مـانــى!

یــک روز ..
یــک مــاه ..
یــک سـال ..

مـهـم "کـیـفـیـت مـانـدن" اسـت

گـاهـى بـعـضـى هـا، یـک عـمـر کـنــارت هـسـتـنـد
امـا جـز نـگـرانـی و درد
هـیــچ چـیـز بـرایــت نــدارنـد ...

خـوره مـى شـونـد و مـى افـتـنـد بـه جـانـت
و تـا تـه روحـت را مـى خـراشـنــد ..

امــا . . .

بـعـضـی هـا در یـک روز 
تـمـام دنـیـا را بـه تـو هـدیـه مـیـدهـنــد
نــاب هـسـتـنــد ..

و بـه تـو لـحـظـه هـاى نـاب تـرى  مـى دهـنــد

ایـن بـعـضـى هـا 
مـهـم نـیـسـت چـقـدر بـمـانـنــد!

هـر چـقـدر هـم کـه زود بـرونــد
یــادشــان و حـس خـوب بـودنـشـان 
تـا هـمـیـشـه 

هـســت .... !!
تاریخ : یکشنبه 94/7/12 | 5:23 عصر | نویسنده : | نظر

 

بـهــانــه کـه مـی گـیــرد یـعـنــی
دلـتـنــگ اســت

قـهــر کـه مـی کـنــد یـعـنــی "بــی تـــاب" اســت ..

بـه هـمـیـــن سـادگــی!

زیــاد پـیـچـیــده نـیـســت 
فـهـمـیــدن 
حـال کـسـی کـه  شـده اســت ...
تاریخ : یکشنبه 94/5/18 | 12:52 عصر | نویسنده : | نظر

در "دو چــال گــونــه ات" دنـیــای مــن جــا مـیـشــود !

عـاشـق دنـیــای خــویـشــم لـحـظـه ی  ...

 
تاریخ : یکشنبه 94/5/18 | 12:50 عصر | نویسنده : | نظر

هـر چـنــد  و خـسـتــه دل 
و نـاتــوان شـدم !

هـرگـه کـه یــاد روی "تــ♥ــو" کــردم جـوان شـدم ...

 
تاریخ : یکشنبه 94/5/18 | 12:47 عصر | نویسنده : | نظر

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک